Voor advocaten en mediators

Als advocaat/mediator hebt u tijdens echtscheidingsprocedures te maken met pedagogische- en sociaal- psychologische vraagstukken die mogelijk buiten uw taakopvatting vallen maar wel op het resultaat van uw werk een bepalende invloed kunnen hebben.
Zo kan bijvoorbeeld het gedrag van een of beide ouders over een zakelijk aspect soms onvoorspelbaar en grillig zijn door emoties gevoed door de situatie rond een of meer van hun kinderen .
Wanneer het ouderschapsplan wordt opgesteld kunnen zowel de ouders als de kinderen van grote invloed zijn als het gaat om het draagvlak van dit ouderschapsplan.

‘Scheiding en het kind’ speelt in het echtscheidingsproces een aanvullende rol waar het gaat om de begeleiding van de kinderen en hun ouders (in de relatie met hun kinderen). De werkwijze is o.a. volgens de KIES-methodieken (KIES: Kinderen In Echtscheiding Situatie).
Daarvoor zijn verschillende trajecten mogelijk:

TIJDENS DE SCHEIDING

  • Het helpen opstellen van het ouderschapsplan.
  • Na overleg met u inventariseert ‘scheiden en het kind’ met zowel de kinderen als de ouders over wat zij in dit ouderschapsplan willen zetten. Het kind staat hierbij altijd centraal waarbij de ouders zeker niet vergeten worden: zij zijn immers de spil voor de kinderen en zij moeten het ouderschapsplan zo veel mogelijk in harmonie uitvoeren in het belang van deze kinderen en van henzelf. Wanneer u en de ouders dit willen kan ik bij het gesprek zijn waarin het ouderschapsplan wordt vastgesteld zodat ik hier de belangen van de kinderen kan belichten. Het spreekt van zelf dat u in deze gesprekken de leidende rol heeft.
  • Wanneer conflicten tussen de ouders bij u een storende rol gaan spelen kan het zinvol zijn ouders voor enkele gesprekken naar mij door te sturen om daar het emotionele deel van hun scheiding inzichtelijk te maken en zo mogelijk te stabiliseren. De ervaring leert dat het financiële/zakelijke deel daarna bij u gemakkelijker een vervolg kan krijgen.
  • Op het moment dat de ouders bij u komen kunnen kinderen in kleine groepjes (de KIES omgangsbegeleiding) in een aantal sessies begeleid worden waar zij de ruimte krijgen zich over hun situatie te kunnen uiten. Van de andere kinderen in de groep horen zij dat die veelal met de zelfde onzekerheden en veranderingen te maken hebben waardoor zij steun bij elkaar vinden.
  • Wanneer ouders en/of het kind er voor kiezen kan het kind ook voor een of meer individuele gesprekken komen.

NA DE SCHEIDING

  • Direct nadat de scheiding officieel geregeld is, is het vaak het goede moment voor ouders om een liefst twee gesprekken te hebben over hun veranderende ouderrol na de scheiding, dit heet ook wel: KIES gescheiden opvoeden. Vaak zijn ouders zich er niet van bewust dat hun ouderrol niet het zelfde zal blijven als voor de scheiding.
  • Meer duidelijkheid tussen de ouders over de ‘nieuwe’ ouderrol zal rust geven en conflicten helpen voorkomen; dit in het belang van ouders en kinderen.
  • Wanneer een ouder graag hulp wil in het weer opnieuw vormgeven van zijn of haar leven, nu als alleenstaande ouder, kan ‘scheiding en het kind’ als coach een goede rol spelen.
  • Ook organiseert ‘scheiding en het kind’ enkele ouderavonden waar met ouders in groepsverband de veranderingen in de ouderrol worden besproken. Hier komt ook het samengestelde gezin aan de orde.
  • Als daaraan behoefte is kan er ook een ander, afwijkend traject worden samengesteld.