Voor ouders – Hulp bij scheiding

Wanneer u als ouder gaat scheiden heeft dit voor u en voor uw kinderen een grote impact. Uw hele leven staat voor kortere of langere tijd op zijn kop: veel is onzeker. Hoe moet het verder met de kinderen, kunt u wel of niet in uw huidige huis blijven wonen, hoe wilt u de zorg voor uw kinderen gaan verdelen met uw, straks ex, partner/de ouder van uw kind(eren)? Hoe kunnen de kinderen beide ouders blijven zien? Behalve onzekerheid over wat de toekomst gaat brengen is er vaak ook boosheid en verdriet: verdriet over het feit dat het met uw partner niet ‘gelukt’ is, boosheid t.o.v de andere partner, u voelt zich misschien in de steek gelaten etc. Ook kunnen er gevoelens van onmacht mee spelen en van angst: kan ik het straks allemaal wel aan als ik alleen woon?
Wanneer er al sprake is van een nieuwe partner kan dit, zeker voor de kinderen, andere obstakels opwerpen: deze partner is door de ouder uitgekozen en staat in principe los van de kinderen. Ook voor u als ouder kan het moeilijk zijn deze nieuwe partner te accepteren in het belang van uw kinderen.
De scheiding speelt dus op meerdere gebieden: op financieel, op emotioneel, en op praktisch gebied. In dit proces gaat het erom het belang van beide ouders en van de kinderen goed te waarborgen. Dit is niet altijd gemakkelijk.
Het is gebleken dat het voor ouders heel moeilijk is om, naast datgene wat ze zelf doormaken en wat er geregeld moet worden, goed aandacht en rust voor hun kind te kunnen hebben: het is allemaal in die tijd erg veel.
Veel ouders zijn dan ook blij met hulp bijv. van een KIES- coach die er even alleen voor hun kind is en hen een korte tijd kan helpen in deze ook voor hen onzekere periode. Dit kan door ouders als steun ervaren worden voor hun kind en voor hen zelf.

Ook kan ik u helpen uw nieuwe weg te vinden als ouder in deze vernieuwde ouderrol. Veel ouders ervaren steun door samen, of eventueel alleen, enkele gesprekken te hebben over de andere invulling van de ouderrol. Dat kan zeer verhelderend werken en problemen in de toekomst helpen voorkomen. Dit laatste is zeker in het belang van de kinderen.

Daarnaast coach ik ouders in het weer vormgeven van hun leven na de scheiding zodat ze hun zingeving en richting als persoon weer (terug) vinden en kunnen bepalen. Hoe beter het u gaat als individu hoe makkelijker u ook uw vernieuwde ouderrol kunt vervullen: indirect helpt u hiermee uw kind( eren) ook!