KIES gescheiden opvoeden

Deze begeleiding heeft als thema hoe je ‘gescheiden kunt opvoeden’. Hier komt aan de orde hoe je dit alleen, gescheiden van de andere partner, het beste kunt doen in het belang van jouw kind. Vaak is er bij scheidingen ook sprake van een nieuwe partner, en soms al van een samengesteld gezin. Dit is van grote invloed op de kinderen en alle betrokken volwassenen en vraagt zeker om aandacht.  Bij deze begeleiding spreek ik minimaal twee keer met de ouders af met als doel de ouder te helpen zijn ‘vernieuwde’ ouderrol vorm te geven. Deze gesprekken over ‘gescheiden opvoeden’ blijken zeer effectief en voorkomen veel onduidelijkheid en conflicten in de toekomst. Dit is natuurlijk van groot belang voor het (de)  kind(eren) maar ook voor u zelf als ouder(s).

terug naar KIES- coach