KIES gescheiden opvoeden

Deze begeleiding kan in een oudergroep of individueel plaats vinden. De oudergroepen komen meestal drie keer bij elkaar. Het thema is hoe je gescheiden kunt opvoeden. Hier komt aan de orde hoe je zo goed mogelijk alleen, gescheiden van de andere partner, je kind kunt opvoeden in het belang van dit kind. Het samengestelde gezin komt een avond aan de orde.  Deze begeleiding kan ook individueel met een ouder of met beide ouders van dezelfde kinderen plaats vinden: per persoon spreek ik minimaal twee keer af met als doel de ouder te helpen zijn ‘vernieuwde’ ouderrol vorm te geven. Deze avonden of gesprekken over ‘gescheiden opvoeden’ blijken zeer effectief en voorkomen veel onduidelijkheid en conflicten in de toekomst. Dit is natuurlijk van groot belang voor het (de)  kind(eren) maar ook voor u zelf als ouder(s).

terug naar KIES- coach