Scheiding: kinderen uit de knel

Kinderen in de Knel/ Kinderen uit de Knel

Bij een scheiding of erna komen kinderen vaak in de knel. Wanneer ouders strijden lijden de kinderen daaronder. Dit is vooral (te) heftig voor kinderen als dit strijden na de scheiding doorgaat: hoe langer dit duurt hoe negatiever dit voor het kind is. Dit strijden kan helaas jaren duren. In die jaren kan het kind zich niet normaal en evenwichtig ontwikkelen en dreigt hij achterstanden te ontwikkelen: het stagneert op een of meerdere gebieden. Emotioneel maakt deze strijd, door de twee mensen die voor het kind het belangrijkste in zijn leven zijn en  waar hij het meeste van houdt, een grote (negatieve) indruk op het kind: deze indruk kan een leven lang duren als de ouders geen oplossing in hun strijd gaan vinden.

Echter ouders lijden zelf ook onder de machteloos makende strijd. Hoewel ouders oprecht denken dat ze strijden in het belang van het kind blijkt dit in de praktijk niet zo te zijn: kinderen voelen zich ‘ er tussenin zitten’ en krijgen te weinig ruimte.

Met inzicht begrip en een jarenlange ervaring help ik ouders om hun kinderen uit de knel te krijgen. Ik help de ouders die onbedoeld en ongewild aan het strijden zijn geraakt om de juiste weg weer terug te vinden in het belang van hun kind (en uiteindelijk ook van hen zelf).  Immers elke ouder die ik spreek wil oprecht het beste voor zijn kind!

Ouders voelen zich door mij ‘gehoord’ en begrepen en met respect behandeld. Daarna kan er meer ruimte komen bij hen waardoor zij de behoeften van hun kind  beter kunnen zien.

Wanneer ouders te vast zitten in hun strijd kan een groepsaanpak het beste zijn. Het Lorentzhuis in Haarlem ontwikkelde een zeer effectieve training voor ouders en kinderen. Wanneer ouders  deze training: ‘Kinderen uit de Knel’  gaan volgen komen ze meestal op een wachtlijst te staan. In het belang van het kind doe ik met ouders een voortraject in samenwerking met dit zelfde Lorentzhuis: www.Lorentzhuis.nl .