KIES omgangsbegeleiding

Deze begeleiding wordt gegeven rond de tijd dat ouders aan het scheiden zijn. Het doel is hulp te bieden aan het vormgeven van het ouderschapsplan. Hiervoor is het nodig het kind in die tijd aan het woord te laten.

Ouderschapsplan:
Door middel van een gesprek met de ouders over dit ouderschapsplan en een of meer gesprekken met het kind/de kinderen (alleen of samen) kan het plan de inhoud krijgen waar alle partijen zich in kunnen vinden. Nadat er met zowel ouders als kinderen gepraat is over de inhoud van dit plan kan in een gezamenlijk gesprek met de advocaat/mediator , de ouders en de coach de inhoud  definitief worden vastgesteld.  Natuurlijk heeft de advocaat/mediator hier de leidende rol.

Omgangsbegeleiding van het kind/ de kinderen
De begeleiding kan individueel of in een groepje van ten hoogste vier kinderen in principe vier keer plaats vinden. Hier wordt afhankelijk van de leeftijd van het kind via spel of gesprek over hun situatie tijdens de scheiding van de ouders gesproken. Na afloop van de vier bijeenkomsten vindt een evaluatie plaats. De coaching is altijd ‘op maat’ en flexibel dit betekent dat er ook een of twee gesprekken kunnen plaatsvinden, individueel of in een groepje.

Jongeren willen vaak liever alleen met de KIES- coach praten dan in een groep meedoen. Ouders en de jongere kunnen kiezen wat hier het beste bij hen past.

 

 

terug naar KIES- coach