Visie | opvoeding al dan niet tijdens echtscheiding

Elk kind heeft het nodig om in veiligheid liefde en warmte op te kunnen groeien. Deze basisvoorwaarden zijn bij de opvoeding nodig zodat een kind zich zo breed mogelijk kan ontwikkelen. Bij een echtscheiding staat de wereld van het kind en van de ouders op zijn kop. Kinderen zijn enorm flexibel en zullen er alles aan doen om hun ouders gelukkig te maken, ook in deze situatie. Het is echter ook nodig dat het kind in deze periode goed voor zichzelf zorgt: dat hij kan zeggen wat hij voelt, wat hij graag wil en ook wat niet goed voor hem is tijdens de scheiding en daarna. Ouders willen het beste voor hun kind ook in deze periode. Het is voor ouders echter vaak al moeilijk genoeg ruimte te geven aan hun kind naast alles wat ze zelf al aan hun hoofd hebben. De praktijk leert dat een KIES-coach als professionele buitenstaander hier zeker een meerwaarde heeft.

Bij andere opvoedingsvragen zijn de behoeftes van het kind dezelfde: ook hier zijn veiligheid en liefde nodig om zich zo goed en zo breed mogelijk te kunnen ontplooien. Voor ieder kind is het van belang om zijn mogelijkheden optimaal te leren gebruiken en met zijn beperkingen te leren omgaan. Meestal gaat het goed met kinderen in hun gezin maar soms is er hulp nodig, iemand die meekijkt en ouders en kinderen helpt samen weer goed op de rit te komen. Wanneer een kind net wat anders is dan de meesten geeft dit vaker strubbelingen op school of bij de opvoeding in het gezin. Als coach begeleid ik vanuit een objectieve invalshoek kinderen en hun ouders in het beter begrijpen van elkaar en in beter leren communiceren met elkaar. De begeleiding kan ook individueel van aard zijn. Zo begeleid ik bijv. een kind met de diagnose autisme / PDD-NOS of ADHD/ADD om zijn leven op school, thuis en in de buurt makkelijker te leren maken en zichzelf beter te leren begrijpen. Hiernaast begeleid ik de ouders individueel met de opvoeding van hun  kind. Kinderen in de puberteit vergen bijzondere aandacht, deze kinderen en hun ouders coach ik graag met deze aanpak.