KIES speel en praatgroepen

In deze groep komen 6 tot tien kinderen acht keer bij elkaar om via spel en/of praten over hun situatie rond de scheiding van hun ouders te hebben.
Voordat de groep begint is er een kennismakingsmoment met de ouders. Als de groep beëindigd is, wordt er of in groepsverband of individueel met de ouders over hun kind(eren) geëvalueerd. Wat de kinderen in de groep meemaken is privé en wordt altijd alleen met de ouders besproken na toestemming van het kind. Meestal vinden kinderen het fijn als de KIES- coach  naar hun ouders toe verwoordt wat zij vinden/voelen.

terug naar KIES- coach