E- mediation

Wanneer de communicatie tussen ouders tijdens of na de scheiding via mail niet soepel verloopt kan scheiding-en-het-kind ouders via E-mediation helpen. Hierbij lopen de mails van beide ouders via de coach/therapeut die beiden helpt de inhoud opnieuw te bekijken. De ouders krijgen hulp om de toon en de woordkeus aan te passen zodat er geen nieuwe conflicten ontstaan. Dit laatste is in het belang van hen en van de kinderen. 

terug naar KIES- coach